Dispensation til udskiftning af trappe

Publiceret 11-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1v, Tiselholt Hgd., Skårup, Brohave 9, 5881 Skårup Fyn, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/04685.

Dispensation til udskiftning af trappe

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler