Dispensation til udlægning af handicaprampe på Tisvildeleje Strand

Publiceret 26-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matrikel 1a, Tibirke Flyvesand, Tibirke, 3220 Tisvildeleje, Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 6, jf. § 15, til udlæg af en handikaprampe i perioden påske til efterårsferien som ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00217.

Dispensation til udlægning af handicaprampe på Tisvildeleje Strand

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler