Dispensation til to trappetrin og fritliggende terrasse i Solrød Kommune

Publiceret 12-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 59av, Solrød By, Solrød, Fyrrevej 21, 2680 Solrød Strand, Solrød Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til det de to trappetrin og den fritliggende terrasse.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04489.

20/04489 Dispensation til to trappetrin og fritliggende terrasse.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler