Dispensation til to saunahytter og sliske og fortov over stranden til brug for handicappede

Publiceret 14-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2, Mommark, Lysabild, Mommarkvej 380, 6470 Sydals, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og §65b, stk. 3, nr. 6 jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04472.

Dispensation til to saunahytter og sliske og fortov over stranden til brug for handicappede

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler