Dispensation til to handicapramper til det sydlollandske dige

Publiceret 19-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 244fa Rødby Markjorder, 4970 Rødby, i Lolland Kommune.

Lolland Kommune har søgt samlet om tre handicapramper til det sydlollandske dige. Den tredje handicaprampe ved Kramnitse afgøres i en særskilt afgørelse (j.nr. 20/05186-9).

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en handicaprampe ved Søpavillonvej og en handicaprampe ved Hagesvej.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05186.

20/05186 Dispensation til to handicapramper til det sydlollandske dige inden for strandbeskyttelseslinjen.pdf

 

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig