Dispensation til tilbygning til helårshus

Publiceret 19-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen Sluphusvej 12, matr.17a, Herslev By, Herslev, 4000 Roskilde, Lejre Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/11196.

21/11196 Dispensation til tilbygning til helårshus.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler