Dispensation til spildevandsteknisk anlæg

Publiceret 12-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 11f Yderby By, Odden, Vestre Havnevej 33a, 4583 Sjællands Odde, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte anlæg samt til et midlertidigt arbejdsareal, jf. vilkår nedenfor. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09502.

Dispensation til spildevandsteknisk anlæg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler