Dispensation til skur

Publiceret 11-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4g, Nordby Hede, Nordby; matr.4d, Nordby Hede, Nordby, Kanhave 32, 8305 Samsø i Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04341.

Dispensation til skur

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler