Dispensation til skovrejsning

Publiceret 19-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5a Skuldbøl By, Hemmet, Skuldbølvej 9e, 6893 Hemmet, i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04515.

Dispensation til skovrejsning

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler