Dispensation til skelforandringer i Vordingborg Kommune

Publiceret 13-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 22b, 22k og 22m, alle Bogø By, Bogø, Skåningevej, 4793 Bogø By, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04595.

20/04595 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler