Dispensation til shelter

Publiceret 14-10-2021

Afgørelsen vedrører matr. 5n, Besser By Besser, Filipsdal 5, 8305 Samsø, Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08059.

Dispensation til shelter

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler