Dispensation til placering af ekstra container, etablering af overdækning og plankeværk

Publiceret 08-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5fr, Bakkegård, Dråby, Vikingevej 39, 3630 Jægerspris i Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04784.

Dispensation til placering af ekstra container, etablering af overdækning og plankeværk

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler