Dispensation til placering af ekstra container, etablering af overdækning og plankeværk i Frederikssund Kommune

Publiceret 12-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5fr, Bakkegård, Dråby, Vikingevej 39, 3630 Jægerspris i Frederikssund Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04784.

20/04784 Dispensation til placering af ekstra container, overdækning og plankeværk.pdf

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Teamleder