Dispensation til ovenlysvinduer i tagflade på beboelse

Publiceret 29-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.25o, Svinø By, Køng, Dybsøvejen 92, 4750 Lundby, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 10, jf. § 15, til ændring af den gældende dispensation til opførelse af ny bolig, såledesder kan isættes tagvinduer som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15593.

Dispensation til ovenlysvinduer i tagflade på beboelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler