Dispensation til opstilling af offentligt toilet

Publiceret 12-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 21q, Assendrup By, Engum, Ulbækhusvej 116, 7120 Vejle Øst, i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00354.

Dispensation til opstilling af offentligt toilet

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler