Dispensation til opsætning af tre vejviserpæle ved rekreativ vandresti

Publiceret 04-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nre. 2a, 11f og 15e, Helligsø By, Helligsø, i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af de ansøgte tre trælpæle, med piktogrammer. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04325.

Dispensation til opsætning af tre vejviserpæle ved rekreativ vandresti

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler