Dispensation til opsætning af to bænke

Publiceret 13-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3d og matr. 4c, Kikhavn By, Torup, Dyssebakken, 3390 Hundested, i Halsnæs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04692.

Dispensation til opsætning af to bænke

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler