Dispensation til opsætning af solceller på tagflader på helårshus

Publiceret 18-10-2021

Afgørelsen vedrører matr.93 Stubbæk, Ensted, Flensborgvej 140, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15303.

Dispensation til opsætning af solceller på tagflader på helårshus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler