Dispensation til opsætning af hegn til naturpleje på Agernæs inden for strandbeskyttelseslinjen (ændring af tidligere udsendt dispensation)

Publiceret 01-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. numrene 1i, 1f og 1e Agernæs, Dreslette, i Assens Kommune.

Kystdirektoratet meddeler hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af hegn som ansøgt.

Kystdirektoratet meddelte den 7. juli 2021 dispensation fra strandbeskyttelses-linjen til et lignende projekt på matr. nr. 1i og 1f Agernæs, Dreslette (journal nr. 20/04614-7). Afgørelsen af den 7. juli 2021 annulleres hermed, idet nærværende afgørelse som følge af projektændringer erstatter den tidligere afgørelse.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04614.

Dispensation til opsætning af hegn til naturpleje på Agernæs.pdf

 

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler