Dispensation til opsætning af campinghytter

Publiceret 01-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1i, Hagenskov Hgd. Sønderby, Ebberup, Å Strandvej 61, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10119.

Dispensation til opsætning af campinghytter

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler