Dispensation til opsætning af 2 målerstandere

Publiceret 22-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 56, Skt. Jørgens, Svendborg Ejerlav, Brydegårdsvej, og matr. 34b, Vindeby By, Bregninge, Færgegårdsvej 50, Tåsinge, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08278.

Dispensation til opsætning af 2 målerstandere

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler