Dispensation til opførelse af uopvarmet udestue

Publiceret 25-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.77, Hokkerup, Holbøl, Fjordvejen 140 Rønshoved 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00270.

Dispensation til opførelse af uopvarmet udestue

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler