Dispensation til opførelse af nyt sommerhus

Publiceret 14-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.2fr Skuldbøl By, Hemmet, Grævlingevej 107 Hemmet. Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk., jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus med kælder som ansøgt. Et skur på 10 m² kræver ikke dispensation, jf. undtagelsen i § 15a, stk. 3. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13936.

Dispensation til opførelse af nyt sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler