Dispensation til opførelse af et shelter

Publiceret 11-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 67æ, Errindlev By, Errindlev, 4895 Errindlev, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13019.

Dispensation til opførelse af et shelter

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler