Dispensation til opførelse af et shelter ved Kramnitze Havn, Lolland kommune

Publiceret 11-10-2021

Afgørelsen vedrører areal foran ejendommen matr. nr. 5a, Tjørnebjerg, Gloslunde, 4970 Rødby, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13020.

Afgørelse shelter Kramnitze Havn - Lolland kommune

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler