Dispensation til opførelse af 3 hytter på DCU Camping Kollund i Aabenraa Kommune

Publiceret 14-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 571 Kollund, Bov, Fjordvejen 29A, 6340 Kruså, i Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14840.

Dispensation til opførelse af 3 hytter på DCU Camping Kollund i Aabenraa Kommune

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler