Dispensation til omlægning af vej-tracé

Publiceret 19-10-2021

Afgørelsen vedrører matr. nr. 81f, Vestermarie, Sosevejen 26, 3720 Aakirkeby, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk., jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/15350.

21/15350 dispensation til omlægning af vej-trace.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent