Dispensation til nedpløjning af fiberkabel

Publiceret 12-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 16t, 16am, 16ad, 16q, 16ø og 18cy, Rørvig By, Rørvig, Kattegat Strandvej, 4581 Rørvig, i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04536.

Dispensation til nedpløjning af fiberkabel

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler