Dispensation til midlertidig terrænændring i forbindelse med bekæmpelse af rynket rose

Publiceret 25-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5cæ og 7000c Overby By, Odden, Oddenvej 222C, 4583 Sjællands Odde, i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10671.

Dispensation til midlertidig terrænændring i forbindelse med bekæmpelse af rynket rose

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler