Dispensation til midlertidig gangbro

Publiceret 28-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Strandegård Hgd., Roholte, 4640 Faxe, i Faxe Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Dispensationen forudsætter accept fra lodsejer. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15533.

Dispensation til midlertidig gangbro

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler