Dispensation til hævet nedsivningsanlæg i Næstved Kommune

Publiceret 20-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.14e, Ring By, Hammer, Vordingborg Landevej 35, 4700 Næstved, Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/13436.

21/13436 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent