Dispensation til genplantning

Publiceret 20-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 156fp, Søgård Hgd., Holmsland Klit; matr.156dæ, Søgård Hgd., Holmsland Klit, Jeppesvej 3 og 6, 6960 Hvide sande, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/07464.

Dispensation til genplantning

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler