Dispensation til genopførsel af sommerhus, Nyborg kommune

Publiceret 01-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen Andkær Strand 2, matr.6v, Bovense By, Bovense, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14927.

Dispensation til genopførelse af sommerhus - Andkær Strand 2, Nyborg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent