Dispensation til genopførsel af kolonihavehus i Vejle Kommune

Publiceret 06-10-2021

Afgørelsen vedrører matr. 6 Nørreskoven, Vejle Jorder, Skyttestien 52, 7100 Vejle. Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af kolonihavehuset som ansøgt. 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/15055.

21/15055 Dispensation til genopførsel af kolonihavehus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent