Dispensation til genopførelse af sommerhus i Slagelse Kommune

Publiceret 05-10-2021

Afgørelsen vedrører matr. nr. 13 Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørlsen henvis da venligst til j.nr. 21/10955.

21/10955 Dispensation til genopførelse af sommerhus.pdf

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler