Dispensation til genopførelse af helårsbolig og udhus

Publiceret 21-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11, Vargårde, Hejls, Vargårdevej 85, 6094 Hejls, i Kolding Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, og § 65b, stk. 3, nr. 10, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09888.

Dispensation til genopførelse af helårsbolig og udhus

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler