Dispensation til genopførelse af hegn

Publiceret 27-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 24n, Svallerup By, Svallerup, Kystagervej 18, 4400 Kalundborg, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04686.

Dispensation til genopførelse af hegn

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler