Dispensation til genopførelse af fiskeredskabsskur på Vinterleje Havn

Publiceret 14-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 163cm, Søgård Hgd., Holmsland Klit, Vinterslev Havn, i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04438.

Dispensation til genopførelse af fiskeredskabsskur på Vinterleje Havn

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler