Dispensation til flytning af fyrlinje (for- og bagfyr) i Thisted Kommune

Publiceret 06-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 23b, Agger By, Agger, Aggervej 36, 7770 Vestervig i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Vilkår 

  • Når de to eksisterende fyr er fjernet kan arealerne retableres til naturligt terræn med grus/sand.
  • Der må foretages ikke beplantning af arealerne.
  • Anlægget af de to nye fyr skal holdes uden for uden for yngletiden af fuglene på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 23. Se bilag 3 i ansøgningen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/09807.

21/09807 Dispensation til flytning af fyrlinje.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler