Dispensation til etablering af tre søer til padder

Publiceret 14-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 22b Bogø By, Bogø, Skåningevej 8, 4793 Bogø By, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af 3 søer. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00646.

Dispensation til etablering af tre søer til padder

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler