Dispensation til etablering af trappe

Publiceret 11-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000e, Notmarkskov, Notmark, ved Lillebæltvej 5A, 6440 Augustenborg, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04361.

Dispensation til etablering af trappe

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler