Dispensation til etablering af to fugleøer

Publiceret 11-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 89k Assens Markjorder, 5610 Assens, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04750.

Dispensation til etablering af to fugleøer

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler