Dispensation til etablering af spildevandsanlæg og regnvandsanlæg

Publiceret 12-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 17a Hårbølle, Fanefjord, Askebjergvej 8a, 4792 Askeby, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00195.

Dispensation til etablering af spildevandsanlæg og regnvandsanlæg

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler