Dispensation til etablering af shelter

Publiceret 11-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 40u, Ugerløse By, Rørby Græsmarken 19A, 4400 Uggerløse i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09715.

Dispensation til etablering af shelter

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler