Dispensation til etablering af shelter på Tusindfryd

Publiceret 13-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 515, Varnæs Ejerlav, Varnæs, Naldtangvej 12C, 6200 , i Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/06397.

Dispensation til etablering af shelter på Tusindfryd

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler