Dispensation til etablering af røroverkørsel

Publiceret 11-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8a, Lundby By, Landet, Sundbrovej 111, Tåsinge, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte overkørsel. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15129.

Dispensation til etablering af røroverkørsel

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler