Dispensation til etablering af primitiv teltplads ved Stammershalle på Bornholm

Publiceret 11-10-2021

Afgørelsen drejer sig om ejendommen matr. nr. 108ex, Rø, i Bornholms Regionskommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte primitive lejrplads.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/06416.

21/06416 Dispensation til primitiv teltplads.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent