Dispensation til etablering af primitiv overnatningsplads

Publiceret 06-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 121xn, Povlsker tilhørende Ekkodelsvejen 2, Aaker, 3720 Aakirkeby, i Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af den ansøgte overnatningsplads. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10065.

Dispensation til etablering af primitiv overnatningsplads

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler