Dispensation til etablering af legeredskaber på DCU Camping Åbyskov i Svendborg Kommune

Publiceret 12-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 32c, Ø. Åby By, Skårup , Skårupøre Strandvej 74, 5881 Skårup Fyn, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/09385.

Dispensation til etablering af legeredskaber på DCU Camping Åbyskov

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler