Dispensation til etablering af kreaturovergang over vandløb

Publiceret 11-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1aa Tybrind Hgd., Ørslev, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00254.

Dispensation til etablering af kreaturovergang over vandløb

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler